Prekwalifikacje (koniec 30.05 14:00 CEST)
Prequalifying (ends 30.05 at 12 PM GMT)

* czasy na szaro nie są liczone i zostały zarejestrowane tylko przez jednego kierowcę
* Times in gray do not count (done only by 1 driver)

# Nazwa
Name
Samochód
Car
Członkowie
Members
Czas AVG
AVG Time